Ryczałt

Cennik netto na usługi podstawowe*/:

 • Do 10 dokumentów - 120 zł
 • Do 25 dokumentów - 164 zł
 • Do 40 dokumentów - 210 zł
 • Powyżej 40 dokumentów - cena indywidualna
 • W przypadku obowiązku VAT cena + 30%
 • Rozrachunki z podmiotem zagranicznym - wycena indywidualna
dom oferta

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Cennik netto na usługi podstawowe*/ :

 • Do 10 dokumentów - działalność bez VAT - 155 zł / działalność z VAT +20%
 • Do 20 dokumentów - działalność bez VAT - 175 zł / działalność z VAT +25%
 • Do 30 dokumentów - działalność bez VAT - 247 zł / działalność z VAT +25%
 • Do 40 dokumentów - działalność bez VAT - 305 zł / działalność z VAT +25%
 • Do 50 dokumentów - działalność bez VAT - 399 zł / działalność z VAT +25%
 • Powyżej 50 dokumentów - wycena indywidualna
 • Rozrachunki z podmiotem zagranicznym - wycena indywidualna
dom oferta

Księgi Handlowe

Cennik netto na usługi podstawowe*/ :

 • Do 15 dokumentów - działalność bez VAT - 379 zł / działalność z VAT +20%
 • Do 20 dokumentów - działalność bez VAT - 497 zł / działalność z VAT +25%
 • Do 50 dokumentów - działalność bez VAT - 1099 zł / działalność z VAT +25%
 • Do 70 dokumentów - działalność bez VAT - 1699 zł / działalność z VAT +25%
 • Powyżej 70 dokumentów - wycena indywidualna
 • Rozrachunki z podmiotem zagranicznym - wycena indywidualna
dom oferta

Doradztwo Podatkowe

Cennik netto na usługi podstawowe*/ :

 • doradztwo na start - 0 zł / godz
 • bieżące doradztwo dla Klientów Kancelarii dotyczące działalności - 0 zł / godz
 • doradztwo dla Klientów Kancelarii poza prowadzoną działalnością, płatne - 100 zł / godz
 • doradztwo dla podmiotów nie będących Klientem Kancelarii (jednorazowe) - 180 zł / godz
 • wykonanie opinii podatkowej - od 400 zł
 • analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych - od 300 zł
 • doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach - od 600 zł
 • wypełnienie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - od 300 zł
 • reprezentowanie podatników przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji - od 400 zł za pełnomocnictwo + 180 zł / godz
 • inne - wycena indywidualna nie mniej niż 180 zł / godz
dom oferta

Kadry i Płace

Cennik netto na usługi podstawowe*/ :

 • pełna obsługa - umowa o pracę - 55 zł / osobę
 • obsługa płacowa - umowa o pracę - 30 zł / osobę
 • obsługa płacowa - umowa zlecenie - 25 zł / osobę
 • zwolnienie lekarskie - obsługa PUE - 25 zł / zwolnienie
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach itp. - 25 zł / osobę
 • jednorazowa kontrola akt pracowniczych - 60 zł / osobę
 • umowy o pracę, aneksy umów, wypowiedzenia, świadectwa - 30 zł / osobę
 • umowy cywilno – prawne, rachunki - 30 zł / osobę
 • zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych - 50 zł / osobę
 • sporządzenie PIT-11 - 20 zł / osobę
 • przygotowanie regulaminu pracy - od 250 zł / regulamin
dom oferta

Inne Usługi

Cennik netto na usługi podstawowe*/ :

 • wysyłka dokumentów do US lub ZUS poza Szczecin - 10 zł / szt
 • nadawanie pozostałych przesyłek pocztowych związanych z obsługą Klienta - 10 zł / szt
 • wnioski kredytowe bankowe i do firm leasingowych - wyłącznie dla Klientów Kancelarii - 100 zł / szt
 • wnioski kredytowe bankowe i do firm leasingowych - dla pozostałych podmiotów - 350 zł / szt
 • wniosek o wpis i aktualizacje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG - dla Klientów Kancelarii - 0 zł / szt
 • przygotowywanie wniosków o nie zaleganie z podatkami - 30 zł / szt
 • przygotowywanie wniosków o nie zaleganie ze składkami ZUS - 30 zł / szt
 • składanie i odbiór dokumentów Klienta do i z Urzędu Miasta - 30 zł / szt
 • rozliczanie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą - od 150 zł / szt
 • sporządzanie zeznań / zgłoszenia o nabyciu rzeczy – spadków i darowizn - od 100 zł / szt
 • przygotowywanie i składanie korekt deklaracji ZUS z winy Klienta np. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji płacowej lub dostarczenia dokumentów po terminie - 80 zł / szt
 • przygotowywanie i składanie do US korekt deklaracji podatkowych z winy Klienta np. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji płacowej lub dostarczenia dokumentów po terminie - 100 zł / szt
 • obsługa kontroli podatkowych i ZUS ( wydruki, ksera, przesyłanie informacji itp.) – dotyczy Klientów, u których obsługa kontroli jest płatna lub ustalana indywidualnie - od 30 zł / dzień, nie mniej niż 150 zł
 • reprezentowanie Klienta Kancelarii przed organami podatkowymi lub zakładem ubezpieczeń społecznych - 0 zł
dom oferta

*/ Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego - bezterminowo. Podane ceny nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ustalenia cen za poszczególne usługi lub łącznie następują we wspólnie negocjowanej umowie.


ALTUS Dorota Kochaniuk jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

kidp


 • dom
 • twitter
 • facebook
 • blogger